Spring til indhold

A-huset Præstø

  • A-huset Præstø er et dagtilbud, hvor ca. 45 borgere er beskæftiget dagligt. Alderen spænder fra tyverne og op til firserne. Borgerne er psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Vi er bosiddende i to huse på samme matrikel og borgerne er tilknyttet forskellige grupper.
  • De fleste er fra Præstø, hvor de bor alene eller i bofællesskab. Nogle borgere bor hos deres forældre.
  • Dagtilbuddet rummer cafeen, et stort rum med plads til 60 mennesker. Vi laver selv mad i køkkenet, både i klubregi (som har åbent mandag – torsdag fra kl. 15-21) og i a-huset, hver torsdag. Vi har tv-stue, møderum, vævestue, aktivitetsrum til kreative sysler, værksted, sanserum, malerværksted, computerrum, stue med storskærm hvor musik o.a. dyrkes og vaskeri. Der er en hyggestue, indrettet i gammel stil, hvor nogle af vores ældre borgere ynder at opholde sig. Dagtilbuddet er i et plan, med god plads til kørestole. Vi har mange unge borgere indskrevet i a-huset og gældende for hele huset er, at vi arbejder meget på tværs af grupperne, således de unge og ældre profiterer af hinandens kompetencer og selskab.
  • Løbende gennem året fordyber vi os i temaer; som eksempelvis folketingsvalg, lande, eventyr mm. Når vi har disse tema aktiviteter, byder alle borgerne ind med deres ideer til, hvad aktiviteterne skal være, med temaet som overskrift.
  • Vi bruger også meget vores udenoms arealer samt vores nærmiljø til cykelture, gåture, deltagelse i de lokale arrangementer mm.