Spring til indhold

Info om kontakt til Centeret

  • Du er altid velkommen til at kontakte Center for Socialpædagogik. Centerleder Birgit Hansen kan kontaktes på birha@vordingborg.dk, men vær dog opmærksom på, at en mail sendt til denne mailadresse ikke må indeholde personhenførbare oplysninger som cpr-numre, borgernavne eller lignende.
  • Hvis du har behov for at sende en mail med personhenførbare oplysninger, skal du sende en sikker mail via Digital Post på borger.dk
    Du skal først vælge Vordingborg Kommune som modtager, og herefter kan du vælge Center for Socialpædagogik. Din besked går direkte til centrets digitale postkasse, som bliver tjekket alle hverdage. Du kan altid skrive navnet på den person mailen skal stiles til.
  • Kommuner, regioner eller andre offentlige myndigheder, som har behov for at sende en sikker mail til vores center, kan anvende vores sikre mailadresse socialpaedagogik@vordingborg.dk
  • Virksomheder, som har behov for at sende en sikker mail til Center for Socialpædagogik, skal sende via Digital Post på virk.dk.