Spring til indhold

Mental førstehjælp

  • I Center for Socialpædagogik Vordingborg bruger vi Mental Førstehjælp som redskab, der kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Alle vores AMR er uddannet som Mental Førstehjælper, og de glæder sig til at hjælpe kolleger med at afhjælpe følelsesmæssigt ubehag, som opstår i de situationer, hvor vi bliver følelsesmæssigt overvældet. Disse følelsesmæssige blokeringer kan være en bremseklods i forhold til vores professionelle måde at håndtere de udfordrende situationer på, og de kan udvikle sig til nogle negative oplevelser og mønstre, som kan have indflydelse på vores mentale sundhed og psykiske arbejdsmiljø.
  • Mental Førstehjælp øvelser er 100 % anonyme, og der skal ikke fortælles om baggrund for nogen historie eller forklares, analyseres eller fortolkes noget personligt. Den Mentale Førstehjælper har lært en særlig guide teknik, hvor du bliver guidet igennem en MÆRKE-øvelse, der bidrager til at du kan komme af med følelsesmæssigt ubehag og derved kunne håndtere følelsesmæssige svære situationer meget bedre. 
  • Liste over Mentale Førstehjælpere