Spring til indhold

Brugerråd

  • Vi har etableret et brugerråd i Center for Socialpædagogik Vordingborg.
  • Formålet er:

    o    at informere om forhold af væsentlig betydning
    o    at drøfte og medinddrage borgerne i overordnede forhold i centeret
    o    at tilrettelægge og udvikle aktiviteter til glæde for borgerne i centeret.

  • Du kan se Rådets sammensætning ved at klikke her.