Spring til indhold

Solstrålen

  • Klub Solstrålen er et tilbud om aktiviteter i fritiden, primært for voksne med særlige behov tilknyttet Center for Socialpædagogik i Vordingborg.
  • Solstrålen er en klub, og man skal være medlem for at deltage i klubbens aktiviteter. Der opkræves et beskedent klubkontingent.
  • Klubben tilbyder hyggeligt samvær, mulighed for køb af aftensmad, diverse aktiviteter og ture ud af huset.
  • Eksempler herpå kunne f.eks. være Karaoke, kreativt værksted, banko, bordtennis, bordfodbold, diskoteksaften og fodbold. Herud over kan også nævnes bålhygge, biograf, tur til svømmehal, musik med Keld, ture til traktortræk, Bonbonland, Tivoli, Knuthenborg, skovtur, Sankt Hans aften, påskefrokost, høstfest og Mortens aftens fest.
  • Klub Solstrålen ligger på Håndværkervej 3 i Præstø og har åbent mandag-torsdag kl. 15-21.