Spring til indhold

Vordingborg og Mern

 • Specialpædagogisk støtte og vejledning i eget hjem med neuropædagogisk og oligofrenipsykiatrisk tilgang.
 • Støtten udføres efter lov om social service § 85 til voksne borgere med en varig og betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt voksne borgere med senhjerneskade, dobbeltdiagnoser og komorbiditet.
 • Du kan få socialpædagogisk støtte i dit eget hjem, hvis du har behov for:

  o    hjælp til at få skabt struktur i hverdagen
  o    støttende samtaler
  o    støtte til at opretholde dine personlige færdigheder
  o    støtte til udvikling af dine sociale netværk.

 Se video fra aktivitet Gøgl Dag 2021

 Se lysbilledshow fra Gøgl Dag 2021