Spring til indhold

Ekstern beskæftigelse

Stadig flere medarbejdere beskæftiges, via Vordingborg Sociale Virksomhed, på det ordinære arbejdsmarked. 
Tilbuddet er for de medarbejdere, som er parate til en hverdag som ligner andre lønmodtageres. 
Medarbejderen forbereder forløbet med 14 dages praktik/prøvetid i en af vores egne afdelinger, hvor vi har mulighed for at vurdere medarbejderens ressourcer og evt. tilbyde kompetencegivende undervisning eller kurser.
Medarbejderen introduceres dernæst til en praktik på arbejdspladsen med jævnlige tilsyn. 
Praktikken evalueres og der suppleres evt. med kompetencegivende kurser. 

Praktikken kan efterfølgende erstattes af en egentlig beskæftigelse med støtte og tilsyn til medarbejder og arbejdsplads fra Vordingborg Sociale Virksomhed.

Formålet er at afklare ressourcer, styrke og udvide kompetencer og at give medarbejderen mulighed for at være en del et arbejdsfællesskab som ligner andre lønmodtageres.

 

Kontakt med arbejdsgiver

Medarbejderen