Spring til indhold

Adelgade

  • I bofællesskabet i Adelgade bor elleve unge i alderen 22 -34 år med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som alle er mobile.
  • De unge har egen bolig, men har samtidig medejerskab af stedets fællesrum og fællesaktiviteter.
  • Bofællesskabet ligger midt i Præstø, hvor de unge har deres daglige gang, og hvor de mødes med accept og anerkendelse af byens øvrige borgere.
  • Personalet planlægger dagligdagen sammen med de unge. Der drøftes ugeplaner, hjemmedage og økonomi, hvor den enkeltes ønsker og behov er centrale.
  • De unge skal opleve at være ”herre i eget hus”. Alle har fokus på udvikling og læring, for at kunne klare sig bedst muligt i eget liv.