Spring til indhold

Kort om os

  • Velkommen til Center for Socialpædagogik Vordingborg, der med undertitlen 
    Bo – Liv – Job skaber rammerne omkring det gode liv. Heri ses vores menneskesyn om, at alle mennesker er forskellige og har ret til deltagelse, i det omfang de ønsker, magter og evner.
  • Vi tager udgangspunkt i neuropædagogik som den faglige tilgang i centret, og herigennem ser vi fra praksis, at borgerne udvikler deres muligheder for øget livskvalitet.
  • Vi prioriterer sundhed og sundhedsfremme i et salutogent perspektiv, der betyder, at vi udover den pædagogiske faglighed også satser på tværprofessionelt samarbejde. Dette er både med eksterne partnere og med et internt sundhedsfagligt personale i form af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter.
  • Den høje og brede faglighed skaber et godt fundament i den helhedsorienterede indsats. Et fundament hvorfra borgerne kan bruge deres ressourcer i mødet med samfund, netværk, personale og med hinanden.